Kategorie požární stanice a předurčenost  Celkový počet příslušníků zařazených v jednotce na požární stanici Jeseník je 36. Součástí areálu stanice je výjezdové stanoviště, prostory pro údržbu požární techniky a prostory pro zázemí směny. Pro zvyšování fyzické zdatnosti záchranářů je zde k dispozici posilovna a hřiště. Na stanici slouží směna v minimálním počtu 8 hasičů. 

                           Organizační struktura požární stanice Jeseník

Organizační struktura požární stanice Jeseník

                                                         Historie stanice

Placený požární sbor v bývalém okrese Jeseník vznikl dnem 1. července. 1956 k posílení požární ochrany ve městě a okolí. Práce požárního sboru byla založena na úzké spolupráci s dobrovolnými jednotkami. Při založení sboru byli do služeb zařazeni dva pracovníci. V této početní sestavě pracoval požární sbor až do sloučení okresů v roce 1960, kdy přešel požární sbor Jeseník jako detašované pracoviště k okresnímu veřejnému požárnímu útvaru v Šumperku. V květnu 1995 bylo rozhodnuto o oddělení jesenického okresu od okresu Šumperk. Dnem 1. 1. 1996 vznikl nový okres Jeseník. Požární stanice Jeseník Hasičského záchranného sboru okresu Šumperk zanikla a na jejím místě byl zřízen Hasičský záchranný sbor okresu Jeseník.